Eşin Aile Birliğini Borçlandırması Sebebiyle Boşanma Davası

Mali kaynakları ile eş üzerinde yaptırım uygulama, tehdit ve kontrol aracı olarak kullanma ekonomik şiddetin temelini oluşturur. Örnek olarak eşe para vermemek veya çok kısıtlı para vermek, ailenin tasarrufları hakkında bilgi vermemek, eşin mallarını ve elde ettiği geliri elinden almak ya da çalışmasına engel olmayı sayabiliriz.

Ekonomik şiddeti sadece eş ile sınırlandırmamak gerekir. Diğer aile fertlerine karşı uygulanan şiddet de bu kapsamda kabul edilmelidir. Uygulamada en sık karşılaşılan ekonomik şiddet içeren davranış; eşlerin aile birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemektir.

“Evlilik birliği içerisinde eşler, birliğin mutluluğunu elbirliği ile sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler (MK. m.185/2).” “Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar (MK. m.186/3).”

Bu yazımızda boşanma davalarında ekonomik şiddet türlerinden olan eşin aile birliğini borçlandırması hususunu ele alacağız. Eşin borçlarını ödememesi, aşırı borçlanması, eve haciz gelmesine sebep olması, alacaklıların rahatsız etmesine sebebiyet vermesi, aşırı derece şans oyunları oynaması, eşinden habersiz borç alması, eşini ekonomik gücünün üstünde borçlandırması, eşini borçlanmaya zorlaması ve aile düzenini bozacak şekilde borçlanması bu konuda verilebilecek başlıca boşanma sebeplerindendir.

Medeni Kanunda evlilik birliğinin kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyen eş, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacaktır. Aşağıda müvekkillerden gelen soruları Yargıtay kararları çerçevesinde cevaplayarak siz değerli okuyuculara bilgi vermeye çalışacağız.

Yargıtay sürekli olarak borçlanan ve borçlarını zamanında ödemeyen eşin aile düzenini bozduğunu kabul ederek bu hususu bir boşanma sebebi olarak kabul etmiştir.

“…Boşanmaya sebep olan olaylarda evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmeyen, çevreye borçlanıp borçlarını ödemeyerek eşini alacaklılarla karşı karşıya bırakan davacı-davalı koca eşit kusurludur. Davalı-davacı kadının da boşanma davasının kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır…” (2.HD., 18.09.2007 tarih, 9091 E., 12128 K.)

Yargıtay sürekli olarak borçlanan ve evinin ihtiyaçlarını karşılayamayan eşin aile düzenini bozduğunu kabul ederek bu hususu bir boşanma sebebi olarak kabul etmiştir.

“…davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği ve aile düzenini bozacak derecede borçlandığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 11.02.2008 tarih, 4355 E., 1294 K.)

Eş tarafından eve haciz gelmesine sebep olma, Yargıtay tarafından geçerli bir boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir.

“…davalının sürekli borçlandığı, müşterek evde hacizler yapılmasına sebebiyet verdiği, evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 04.12.2007 tarih, 21356 E., 16919 K.)

Borçlandırıcı davranışları sebebiyle eşini alacaklıların rahatsız etmesine sebebiyet vermek boşanma sebebi olarak kabul etmiştir.

“…davalı kocanın borçlandığı, borçlarını ödememesi nedeniyle alacaklıların davacıyı rahatsız ettiği, müşterek konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 11.10.2012 tarih, 2012/4346 E., 2012/24374 K.)

Birlik görevlerini yerine getirmeme ile bağlantılı olarak aşırı derecede şans oyunu oynama, Yargıtay tarafından geçimsizlik ve boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir.

“…davalının at yarışı oynama alışkanlığını sürdürdüğü, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevlerini ihmal ettiği, ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürdüğü anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 07.12.2009 tarih, 16380 E., 21028 K.)

Eşten habersiz borç almak ekonomik şiddete yönelik bir davranış olduğundan, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet verecektir.

“…evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylarda, birlik görevlerini ihmal eden, eşine ekonomik baskı uygulayıp, hakaret eden, eşini iffetsizlikle suçlayıp, güven sarsıcı davranışlar sergileyen, eşini müşterek eve almayan davacı-davalı koca, eşine hakaret edip, eşinden habersiz etraftan borçlanan davalı-davacı kadına oranla daha ziyade kusurludur…” (2.HD., 11.06.2012 tarih, 2012/20475 E., 2012/15805 K.)

Eşini ekonomik gücünün üstünde borçlandırmak ekonomik şiddete yönelik bir davranış olduğundan, Yargıtay İçtihatları çerçevesinde bir boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir.

“…Mahkemece davalı kadın ağır kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmişse de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacı kocanın davalı eşine hakaret ettiği, şiddet uyguladığı, birlik görevlerini yerine getirmediği, davalı kadının ise davacı eşine sürekli hakaret ettiği, kocanın ekonomik gücünün üstünde telefon görüşmesi yaparak borçlandırdığı birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit kusurludur…” (2.HD., 10.05.2012 tarih, 2011/15843 E., 2012/12680 K.)

Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazar

Av. Koray GÖKOĞLU

Size Yardımcı Olabiliriz

Hukuki sorununuzu çözüme kavuşturmak için sabit ücretli tekliflerimizi inceleyin!

Ücretsiz Boşanma Analizi

Kolay ve hızlı bilgiye ulaşmak için Boşanma Analizi'ni deneyin!