Bir eşin, ebeveynin veya sevilen birinin ölümü her zaman zordur. Ölen bir kişinin ardından onun malvarlığı hakkındaki anlaşmazlıklar hoş değildir, ancak ne yazık ki gerçekleşir. Birden fazla evlilik ve bu evliliklerden olma çocuklar, karmaşık sonuçlara ve aile kavgalarına yol açabilir.

Bunun yakınlarınızla olan ilişkinizi kapsayan hassas bir mesele olduğunu biliyoruz.  Büromuz, her aşamada, talebinizin mümkün olduğunca sorunsuz geçmesini ve en iyi çözüme ulaşmasını sağlamak için çaba gösterir.

Sizin için yapabileceklerimiz;

  • Vasiyetnamelerin hazırlanması,
  • Mirastan feragat veya mirasın reddine ilişkin işlemlerin düzenlenmesi,
  • Vasiyetnamenin iptaline veya geçersizliğine ilişkin davaların yönetimi,
  • Miras hakkı zedelenen tarafların hakkını temin etmeye ilişkin davaların yönetimi,
  • Miras kalan mallar üzerindeki ortaklığın giderilmesine ilişkin davaların yönetimi,
  • Mirastan mal kaçırmaya ilişkin davaların yönetimi,