Hukuk meslekleri günümüze değin çağı daima geriden takip eden bir yaklaşım sergilemiştir. Bu yaklaşım, değişimin görece yavaş olduğu son elli yılda işe yaramışsa da, geceden gündüze hızla dönüşen bugünün dünyasında artık uygulanabilir değildir. Bugünün dünyası çağı yakalamanın ötesinde, onu daima bir adım ileriden takip etmeyi gerektiriyor.

Meter Hukuk Bürosu avukatlık mesleğini, teknoloji ile entegre süreç ve hizmetler inşa ederek dönüştürmek amacıyla  beş genç avukat tarafından Ankara’da kurulmuştur. Amacımız müvekkillerimiz ve takım arkadaşlarımız için adil ve erişilebilir çözümler sunabilmektir.