Ekonomik Şiddet Sebebiyle Boşanma

Mali kaynakları ile eş üzerinde yaptırım uygulama, tehdit ve kontrol aracı olarak kullanma ekonomik şiddetin temelini oluşturur. Örnek olarak eşe para vermemek veya çok kısıtlı para vermek, ailenin tasarrufları hakkında bilgi vermemek, eşin mallarını ve elde ettiği geliri elinden almak ya da çalışmasına engel olmayı sayabiliriz.

Ekonomik şiddeti sadece eş ile sınırlandırmamak gerekir. Diğer aile fertlerine karşı uygulanan şiddet de bu kapsamda kabul edilmelidir.

Uygulamada en sık karşılaşılan ekonomik şiddet içeren davranış; eşlerin aile birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemektir.

“Evlilik birliği içerisinde eşler, birliğin mutluluğunu elbirliği ile sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler (MK. m.185/2).”

“Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar (MK. m.186/3).”

Medeni Kanunda evlilik birliğinin kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyen eş, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacaktır. Aşağıda müvekkillerden gelen soruları Yargıtay kararları çerçevesinde cevaplayarak siz değerli okuyuculara bilgi vermeye çalışacağız.

Evet. Yargıtay eşin evi ile ilgilenmemesini ekonomik şiddet olarak saymış ve boşanma sebebi olarak kabul etmiştir.

“… davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 14.01.2008 tarih, 1643 E., 115 K.)

Evet. Birlik görevlerini yerine getirmeme ile bağlantılı olarak mazeretsiz olarak bir işte çalışmamak da, Yargıtay tarafından geçimsizlik ve boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir.

“…davalının birlik görevlerini yerine getirmediği, bedeni ve fikri kabiliyetine uygun bir işte çalışmadığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 22.03.2001 tarih, 2638 E., 4285 K.)

“…davalının çalışmadığı, birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 17.03.2004 tarih, 2190 E., 3377 K.)

Evet. Bağımsız konut sağlamamak, eşi kendi anne ve babası ile oturmaya zorlamak da, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet verebilir.

“…davalının bağımsız ev temin etmediği birlik görevlerini yerine getirmediği, kayınpederine küfrettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 03.05.2001 tarih, 5603 E., 7003 K.)

“…davacının davalıyı köyde kendi anne ve babası ile oturmaya zorladığı, bağımsız ev teminine yönelik davalının isteklerine olumlu yanıt vermediği ve davalıya şiddet kullandığı gerçekleşmiştir…” (2.HD., 05.07.2004 tarih, 7976 E., 8869 K.)

Evet. Eşini uzun süredir arayıp sormaması ve eve gelmemesi Yargıtay İçtihatları çerçevesinde bir boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir.

“…davalının uzun süredir eşini arayıp sormadığı ve birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır…” (2.HD., 12.04.2006 tarih, 20875 E., 5351 K.)

Evet. Devamlı alkol almak sureti ile evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmeme Yargıtayca kabul görmüş bir boşanma sebebidir.

“…davalının devamlı alkol aldığı ve evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 11.04.2006 tarih, 17956 E., 5240 K.)

Evet. Yargıtay sürekli olarak borçlanan ve evinin ihtiyaçlarını karşılayamayan eşin aile düzenini bozduğunu kabul ederek bu hususu bir boşanma sebebi olarak kabul etmiştir.

“…davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği ve aile düzenini bozacak derecede borçlandığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 11.02.2008 tarih, 4355 E., 1294 K.)

Evet. Tüp bebek tedavisinden kaçınma Yargıtay içtihatları çerçevesinde bir boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir.

“…davalı kocanın tüp bebek tedavisinden kaçındığı ve birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 28.02.2008 tarih, 272 E., 2440 K.)

Evet. Eş tarafından eve haciz gelmesine sebep olma, Yargıtay tarafından geçerli bir boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir.

“…davalının sürekli borçlandığı, müşterek evde hacizler yapılmasına sebebiyet verdiği, evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 04.12.2007 tarih, 21356 E., 16919 K.)

Evet. Aşırı şekilde tasarruflu davranmak ve evin ihtiyaçlarını karşılamamak geçerli bir boşanma sebebidir.

“… davalı kadının ağır hakaretlerine karşılık davacı kocanın aşırı şekilde tasarruflu davranışlarda bulunarak evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 20.12.2005 tarih, 15014 E., 17945 K.)

Evet. Eşin istemediği halde diğer eş tarafından zorla çalıştırılması Yargıtay tarafından geçerli bir boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir.

“… davacının davalıyı atölyede zorla çalıştırmak istemesine karşın davalının davacıya ulan, aptal, salak sözleri ile hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…” (2.HD., 21.03.2002 tarih, 3342 E., 4041 K.)

Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook

1 thought on “Boşanmada Ekonomik Şiddet”

  1. Pingback: Eşin Aileyi Borçlandırması Sebebiyle Boşanma Davası

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazar

Av. Koray GÖKOĞLU

Size Yardımcı Olabiliriz

Hukuki sorununuzu çözüme kavuşturmak için sabit ücretli tekliflerimizi inceleyin!

Ücretsiz Boşanma Analizi

Kolay ve hızlı bilgiye ulaşmak için Boşanma Analizi'ni deneyin!