Her boşanma aynı değildir. Boşanma sebepleriniz davanızın türünü ve sonuçlarını değiştirebilir.

Boşanma uyuşmazlıklarında her evliliğin kendi gerçekliği vardır. Eşler arasında yaşanan olayların türü, zamanı ve nasıl karşılandığı nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı gibi taleplerin sonuçları üzerinde doğrudan etkilidir.

Anlaşmalı olarak boşanmak istiyorum.

Terk sebebiyle boşanmak istiyorum.

Yeniden dava açarak boşanmak istiyorum.

Evliliğin sarsılması sebebiyle boşanmak istiyorum.

Suç işleme sebebiyle boşanmak istiyorum.

Hayata kast sebebiyle boşanmak istiyorum.

Aldatma sebebiyle boşanmak istiyorum.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanmak istiyorum.

Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanmak istiyorum.

Boşanma Davaları Yazılarımız

Eşin Giyimine Karışma Sebebiyle Boşanma

Eşin Giyimine Karışma Sebebiyle Boşanma Davası Giyim konusunda eşlerin birbirlerine saygılı olmaları gerekmektedir. Sosyal şiddet örneklerinden olan giyim konusundaki davranışlar, baskıda bulunmak şeklinde gerçekleşebileceği gibi giyim konusunda aykırı davranmak şeklinde de gerçekleşebilir. Eşlerin giyim konusunda baskıda bulunmaya yönelik hareketleri sosyal şiddet kapsamında olup boşanma sebebi sayılmaktadır. Baskıcılığa örnek olarak; eşine örtünmesi için baskıda bulunmak, eşine çarşaf giymesi için …

Eşin Evden Uzaklaştırması Sebebiyle Boşanma

Eşin Evden Uzaklaştırması Sebebiyle Boşanma Aile kavramı Türk toplum geleneğinde en üstün yapıdır. Bu yapının bütünlüğü ve parçalanmaması sağlanarak aile kavramı ayakta tutulmaktadır. Dolayısıyla eşler birbirlerinden uzaklaşmadan birlik gereklerini yerine getirerek, beraber bir hayat sürdükleri süre boyunca evlilik için üzerilerine düşen sorumlulukları tamamlamış olacaklardır. Bu birlikteliği bozmak isteyen ve eşini evinden uzaklaştıran taraf boşanma konusunda kusurlu …

Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanma

Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanma Nedir? Evlilik birliğinin temelden sarsılması veya eşlerin boşanma konusunda anlaşması neticesinde açtıkları boşanma davası gibi herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın sonucunda hâkimin davanın reddine karar vermesi halinde, bu kararın kesinleşmesini takiben üç yıl boyunca eşler aile hayatına dönemezlerse; başka bir ifade ile evlilik birliği yeniden kurulamazsa eşlerden birinin istemi üzerine …

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası Nedir? Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma, boşanmanın özel ve nisbi sebepleri içerisinde yer almakta olup Türk Medeni Kanunu’nun 163. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede “Eşlerden biri… haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.” şeklinde boşanmak isteyen eşe …

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası, uzun zamana yayılabilen, bazı durumlarda tarafları yoran ve yıpratıcı bir süreç olan diğer boşanma davalarına göre, davanın taraflarının daha az zamanda, daha az yıpranarak arzu ettikleri ayrılığı yerine getirmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında asıl olan eşlerin boşanma konusundaki istek, irade ve düşünceleridir. Eşler, en az bir yıl süreyle evli kaldıkları zaman, eşlerin birlikte …

Size Yardımcı Olabiliriz

Sabit ücret ve geniş ödeme planlarından oluşan fiyat tekliflerimizi inceleyin.

Psikolojik Destek Merkezi

Boşanma süreci aynı zamanda psikojik bir süreçtir. Bu dönemde çeşitli ailevi ve kişisel sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Aşağıdan boşanma psikolojisi hakkındaki yazılarımıza göz atabilirsiniz.