Evliliği sona erdirme kararı, eşlerin, kalan hayatlarına sil baştan başlayacakları büyük bir yol ayrımıdır.

 

Boşanmaya karar verme, dava ve boşanmaya adapte olma süreçleri farklı hukuki ve psikolojik tedbirlerin alınmasını gerektirebilir.

Her şeyle nasıl başa çıkacağınız, kişisel hayatınız ile iş hayatınızı birlikte nasıl yürüteceğiniz gibi konularda endişeleniyor olabilirsiniz. Ancak doğru destekle ilerleyebilir ve geleceğe güvenle bakabilirsiniz. Hukuk, sosyal hizmet ve psikoloji alanlarından danışmanlarımız sizin için bu desteği sağlayabilirler.

Boşanma dava türleri ile ilgili bilgi almak istiyorum.

Boşanma sebepleri ile ilgili bilgi almak istiyorum.

Nafaka ile ilgili bilgi almak istiyorum.

Velayet hakları ile ilgili bilgi almak istiyorum.

Uzaklaştırma kararları ile ilgili bilgi almak istiyorum.

Mal paylaşımı ile ilgili bilgi almak istiyorum.

Boşanma Hukuku Yazılarımız

Eşin Giyimine Karışma Sebebiyle Boşanma

Eşin Giyimine Karışma Sebebiyle Boşanma Davası Giyim konusunda eşlerin birbirlerine saygılı olmaları gerekmektedir. Sosyal şiddet örneklerinden olan giyim konusundaki davranışlar, baskıda bulunmak şeklinde gerçekleşebileceği gibi giyim konusunda aykırı davranmak şeklinde de gerçekleşebilir. Eşlerin giyim konusunda baskıda bulunmaya yönelik hareketleri sosyal şiddet kapsamında olup boşanma sebebi sayılmaktadır. Baskıcılığa örnek olarak; eşine örtünmesi için baskıda bulunmak, eşine çarşaf giymesi için …

Eşin Evden Uzaklaştırması Sebebiyle Boşanma

Eşin Evden Uzaklaştırması Sebebiyle Boşanma Aile kavramı Türk toplum geleneğinde en üstün yapıdır. Bu yapının bütünlüğü ve parçalanmaması sağlanarak aile kavramı ayakta tutulmaktadır. Dolayısıyla eşler birbirlerinden uzaklaşmadan birlik gereklerini yerine getirerek, beraber bir hayat sürdükleri süre boyunca evlilik için üzerilerine düşen sorumlulukları tamamlamış olacaklardır. Bu birlikteliği bozmak isteyen ve eşini evinden uzaklaştıran taraf boşanma konusunda kusurlu …

Boşanma Davalarında Alınacak Önlemler

Boşanma Davası Esnasında Alınacak Geçici Önlemler Boşanma davasının açılmasından sonra evlilik birliği derhal sona ermez. Buna karşın, boşanma davasının görülmesi sırasında eşler arasındaki fiili ve hukuki durum değişir. Dava açılmasından itibaren eşlerin aynı evde yaşamaları mümkün olmadığından, dava açılması ile bazı önlemlerin alınması ve dava sona erinceye kadar bu önlemlerin devam ettirilmesi gerekir. Hâkimin bu nedenle …

Boşanmada Velayet Kime Verilir?

Boşanmada Velayet Kime Verilir? Müşterek çocuğa sahip eşler, boşanma sürecinde velayet konusunda anlaşma sağlayamadıkları takdirde, çocuğun velayetinin yargılama süresince geçici ve yargılama sonrasında da kalıcı olarak kime verileceği hâkim tarafından karara bağlanmaktadır. Çocuğun velayetinin eşlerden hangisine verileceği hakkında karar vermeye yetkili olan hâkimin dikkat edeceği temel unsur çocuğun menfaati olacaktır. Hâkim, çocuğun menfaatini değerlendirirken ebeveynlerden hangisinin çocuğa …

Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanma

Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanma Nedir? Evlilik birliğinin temelden sarsılması veya eşlerin boşanma konusunda anlaşması neticesinde açtıkları boşanma davası gibi herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın sonucunda hâkimin davanın reddine karar vermesi halinde, bu kararın kesinleşmesini takiben üç yıl boyunca eşler aile hayatına dönemezlerse; başka bir ifade ile evlilik birliği yeniden kurulamazsa eşlerden birinin istemi üzerine …

Size Yardımcı Olabiliriz

Sabit ücret ve geniş ödeme planlarından oluşan fiyat tekliflerimizi inceleyin.

Psikolojik Destek Merkezi

Boşanma süreci aynı zamanda psikojik bir süreçtir. Bu dönemde çeşitli ailevi ve kişisel sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Aşağıdan boşanma psikolojisi hakkındaki yazılarımıza göz atabilirsiniz.